today betting predictions football betting tips football betting tips and predictions

Lokalizace pomocí WiFi sítě

Lokalizace pomocí WiFi sítě :: Obrázek produktu

Moderní technologie zažívají v posledních dekádách opravdový vzestup ve všech odvětvích lidské činnosti. Zdravotnictví stojí v tomto smyslu na samé špičce rozvoje. Od specializovaných odborných zařízení po logistiku a efektivní řízení. WiFi lokalizace nabízí moderní prostředek komunikace s cílem ušetřit finanční náklady na provoz zdravotnického zařízení. Jeho úkolem je zrychlit a zjednodušit práci ošetřujícímu personálu, zvýšit bezpečí pacientů i zaměstnanců, šetřit lidskou práci tam, kde ji mohou zastat přístroje a umožnit inventarizaci přístrojů či jejich ochranu před zcizením.

Proč vlastně síť Wifi? Jde dnes o prakticky nejrozšířenější síť, která je využívána k přenosu internetu v budovách a řada nemocnic alespoň základní kostru této sítě má a využívá ji. Už zde bychom mohli nalézt efektivní úsporu finančních prostředků. Nepotřebujeme žádný zásah do budovy (žádné bourací a zdící práce), úspora je také v minimální obsluze této sítě. Vše obstarává zpravidla již zřízené oddělení IT.

První oblastí úspor je kvalitní a zejména včasná prevence. V tomto smyslu nabízí WiFi lokalizace tísňové volání pacientům pro přivolání pomoci, ale stejně tak i zaměstnancům (potřebuje-li sestřička přivolat lékaře, v psychiatrických léčebnách je výhodnější nastavit tísňové volání na ostatní kolegy či pracoviště). Nejde však o klasické přivolání, které je pevně spojeno s místem, kde pacient leží. Tento systém umožňuje absolutní mobilitu s tím, že můžeme pomocí softwaru takového člověka lokalizovat s přesností na 1 metr! Tímto způsobem můžeme také vyloučit nezjištěné opuštění pacienta daného oddělení.

Druhou oblastí je čas jako jednotka snadno měřitelná penězi a jeho úspora. Nejlépe vynaložený čas - ve všech ošetřovatelských zařízeních - je čas strávený s pacientem. Personál však musí i několikrát denně kontrolovat některé důležité veličiny jako je teplota lednic, nebo vlhkost některých provozů. To však bezchybně zvládnou přístroje v rámci WiFi lokalizace, které okamžitě informují o nežádoucí změně. Není těžké spočítat takto ušetřený čas každý den, každý týden a tak dále.

Třetí oblastí je ochrana drahých, ale též méně drahých přístrojů před zcizením. Stává se Vám také, že se nejčastěji ztrácí věci bez vysoké hodnoty, ale zato ve velkém množství? Jsou to kupříkladu vozíčky určené k zapůjčení při návštěvách a pod. Jejich hledáním a doplňováním se ztrácí opět spousta finančních prostředků a sil, které je možné využít jinde mnohem lépe. O velmi drahých přístrojích ani nemluvě.

Čtvrtou oblastí je okamžitá možnost inventarizace majetku. Zejména u drahých přístrojů je dobré vědět, kde právě jsou, zda jsou funkční a jaká je jejich skutečná výtěžnost.

Smyslem WiFi lokalizace je komunikace a dokonalý přehled v každém okamžiku, cílem tohoto systému je úspora finančních prostředků. Moderní technologie běží vpřed mílovými kroky, o WiFi  síti můžeme z tohoto pohledu říci, že se s časem osvědčila, prokázala svou spolehlivost a její rozšíření hovoří jednoznačně pro hledání dalších technologií, případně vylepšování těch stávajících. Celý systém WiFi lokalizace má tu obrovskou výhodu, že jej lze postupně budovat a rozšiřovat.

Řešení se skládá z kombinace hardware a software. Softwarová část řešení má za cíl vyhodnocovat pozici ze získaných dat a zobrazit ji uživateli ve srozumitelné, graficky přijatelné podobě.

Hardware je základem celého řešení. Tagy zajišťují sledování polohy. Jedná se o drobná zařízení, která se přihlašují do WiFi sítě a pomocí specializované patentované komunikace RSSI odesílají informace o své poloze. Přístupové body (AP) pak zajišťují pokrytí oblasti WiFi signálem a komunikaci mezi Tagy a software.

Balík software pro provoz lokalizace se skládá z následujících produktů a jejich funkcí:

Ekahau VISION

Ekahau Vision je software pro koncového uživatele, který zobrazuje pohyb, lokalizuje jednotlivé tagy a mění polohu jednotlivých zařízení v cenné informace. Přináší data potřebná ke zrychlení procesů a optimalizuje využití majetku. VISION je webová aplikace spouštěná v internetovém prohlížeči. Proto je možné se k vizualizaci připojit i ze vzdálených míst nebo některých mobilních zařízeních (demo lze najít na stránkách http://www.wifithatworks.com/).


Prostředí bohaté na funkce je navržené tak, aby snížilo náklady na školení uživatelů, kteří mají sledovat důležitá zařízení a kteří budou s aplikací běžně pracovat. Uživatelé pracují s mapami, seznamy zařízení, spravují si kategorie a nastavují notifikace událostí a pravidla.

Ekahau RTLS Controller

Ekahau Positioning Engine (EPE) je srdcem Ekahau Real Time Location System. Obsahuje patentované algoritmy a metody pro vypočítání precizní lokalizace v reálném čase ve WiFi síti.

Obsahuje všechny ovládací prvky pro Administrátory ke správě a chodu systému. Součástí je XML/HTTP API pro export dat do software třetích stran – ekonomických nebo například nemocničních systémů. Provádí přesnou lokalizaci a informuje o stavu jednotlivých EKAHAU WiFi tagů (a ostatních podporovaných zařízení) v reálném čase, tedy “živě”. Zahrnuje také nástroje pro přenos zpráv a dat telemetrie do externích aplikací.

EPE přináší nejlepší poměr cena/výkon oproti ostatním serverovým aplikacím na trhu. Vypočítává polohu s přesností místnosti a využívá přitom stávající Wi-Fi sítě bez potřeb specializovaných čteček nebo bran. 

Aby EPE správně vypočítalo polohu sledovaných zařízení nebo lidí, musí znát pokrytí oblasti WiFi a sílu signálu v pokryté oblasti. Tyto informace je možné získat použitím nástroje EKAHAU Site Survey předtím, než je celé řešení nasazeno.

Ekahau SITE SURVEY standard edition

Ekahau Site Survey (ESS) je snadno použitelný softwarový nástroj pro profesionální plánování sítě, získávání dat z pokrývané oblasti a administrace. ESS dává uživateli celkové informace o pokrytí a výkonu čímž umožňuje rychle a snadno vytvořit, zlepšovat a ladit WiFi sítě. Tuto aplikaci používají tisíce IT administrátorů, poskytovatelů WiFi připojení a síťové infrastruktury.

 
Ekahau Site Survey pracuje ve všech 802.11 sítích a je optimalizované pro moderní a centrálně spravované WiFi sítě.

Zařízení

Ekahau T301-BD Badge (dobíjitelné; s displayem)

Ekahau T301BD Wi-Fi Pager je lokalizační zařízení, které umožňuje uživatelům přijímat a posílat textové zprávy. Tyto zprávy mohou být založené na základě události, stavu zařízení, poloze nebo jiných business pravidel Ekahau RTLS systému. Aplikace třetích stran mohou posílat a přijímat zprávy pomocí EKAHAU Api. Tag má na sobě tlačítko paniky, které přivolá pomoc v případě ohrožení nebo útoku na osobu, která tag nosí.

Ekahau T301W (nositelný tag)

Ekahau T301W je hodinkový náramek určený pro sledování pacientů, zaměstnanců, dětí a jiných osob. Umožňuje viditelnost sledovaných osob v reálném čase v místnostech i mimo ně. Jeho sledování je realizováno pomocí sítě WiFi.T301W je navržen tak, aby byl co nejvíce pohodlný k nošení například na ruce nebo kotníku osoby.

Ekahau T301-A Tag (vyměnitelné baterie s dlouhou životností, bezpečnostní obal)

Ekahau T301A je malý WiFi tag, který nabízí dlouhou výdrž baterie a chytrý senzor pohybu se softwarovým spínačem, který posílá data o poloze na základě jednoho nebo kombinací následných kriterií: v časovém intervalu, ve chvíli, kdy je zařízení v pohybu nebo hlásí změnu pozice. To umožňuje prodloužit životnost baterie a nastavit optimální konfiguraci. Tag operuje v jakékoliv WiFi síti a má nejdelší výdrž baterie ze všech zařízení dostupných na trhu.

Ekahau T301-t Tag (NIST čidlo teploty od -50°C do 125°C)

The Ekahau T301t je bezdrátový tag pro měření, monitorování a reportování teploty v nemocnicích, sklenících, obchodech nebo jakémkoliv jiném zařízení, kde je sledování teploty kritické pro provoz. S tagem je dodávána externí sonda, která je umístěna uvnitř mrazícího boxu mezitím co tag je umístěn venku tak, aby mohl komunikovat s WiFi sítí a jeho baterie nebyla

  Nároky na provoz

System Requirements:

• Wireless network: Standard 802.11 a/b/g/n Wi-Fi network

• Ekahau Positioning Engine Server: At least 2GHz Intel® Pentium® CPU, 1 GB

of RAM, 500 MB of HD, Windows® XP Professional, Windows® 2000, or

Windows® 2003 Server

• Ekahau Location Survey Laptop: At least 1 GHz Intel® Pentium® CPU, 512 MB

of RAM, 500 MB HDD, Windows® XP Professional or Windows® 2000

Další fotografie produktu

Lokalizace pomocí WiFi sítě :: Lokalizace pomocí WiFi sítě :: Lokalizace pomocí WiFi sítě :: Lokalizace pomocí WiFi sítě ::